Polis Okulu, 1969 yılında Lefkoşa'da, Mahkemeler binasının bulunduğu eski Lefkoşa Polis Müdürlüğü binasında açılarak, askeri inzibat görevlilerini, Polisiye görevlerde Polise yardımcı olabilmesi için eğitmeye başlamıştır.

Bilahare Lefkoşa'da Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi, Bayraktar Kışlası ve şimdiki Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Binalarında hizmet verdikten sonra 1976 yılında bugünkü binasına taşınmıştır.

1976 yılında bugünkü binasına taşındıktan ve daimi kadrosunu oluşturduktan sonra Polis Teşkilatına alınan personelin yetiştirilmesi yanında Meslek İçi Kurslarda personelini eğitmeye başlamıştır.

Polis Okulu 1984 yılında yayınlanan 51/84 Sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) yasası ve 28 Kasım 1985 tarihinde yayınlanan Polis Okulu Tüzüğü ile yasal statüye kavuşturulmuştur.

1993 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Polis Okullarındaki eğitim müfredatı esas alınarak eğitim sistemi yeniden düzenlenmiştir.